Surah Al Fatiha_Tilawat: Qari Muhammad Bashir Chisti

Tilawat: Qari Muhammad Bashir Chisti Translation: Kanz-ul-Iman Translating Voice(Urdu): Moulana Hamza Ali Qadri

 

Advertisements